Om Haldor Topsøe A/S

Haldor Topsøe er førende inden for procesteknologi og heterogen katalyse til olieraffinaderier, fremstilling af kemiske produkter og miljørigtige energiprocesser.
 

Anvendelsesområder

Topsøes katalysatorer anvendes blandt andet til fremstilling af kemiske produkter som eksempelvis metanol, svovlsyre, ammoniak og brint. Andre af vores katalysatorer bruges til at forbedre vores miljø ved at rense olie for svovl- og nitrogenforbindelser eller til at rense røg fra kraftværker og udstødningen fra store dieselkøretøjer.

Haldor Topsøes årsomsætning udgjorde 5.348 mio. kr. i 2013, genereret af vores cirka 2.500 medarbejdere verden over. Hovedkontoret og forskningslaboratorier ligger i Lyngby med datterselskaber i USA, Canada, Indien, Rusland, Kina, Japan, Malaysia, Bahrain, Argentina, Brasilien og Sydafrika.

Katalysatorfabrikken

Haldor Topsøe etablerede sig på Linderupvej i Frederikssund i 1958, og produktionen startede op kort efter. På området findes i dag ni produktionsenheder, råvarelagre, færdiglagre, support til produktionen, administration og faciliteter til medarbejderne. Cirka 700 medarbejdere er beskæftiget på fabrikken.

Katalysatorfabrikken

 
 

Downloads

Det vi gør
Det vi gør (816 KB)